به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛ رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ۸۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در مراتع و عرصه‌های طبیعی استان افزوده شد.

اکبری افزود: گیاه کتیرا و باریجه از جمله گیاهان کشت شده در این اراضی بوده و این گیاهان در عرصه‌های طبیعی و مرتعی شهرستان‌های خمین، تفرش و دلیجان کشت شده است.

او گفت: کشت گیاهان دارویی در ۷۰۰ هکتار از اراضی کبیعی و مرتعی استان مرکزی در سال جاری هدفگذاری شده‌است.

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: کشت گیاهان دارویی علاوه بر درآمد پایدار و افزایش درآمد اقتصادی برای بهره برداران، نقش مهمی در حفاظت از خاک و ذخیره سازی نزولات جوی به همراه دارد.

اکبری با یادآوری وجود ۴۰ هزار بهره بردار در قالب طرح‌های مرتعی و دارای مجوز چرا در استان مرکزی گفت: مجوز طرح‌های مرتعداری از ۲ سال گذشته به صورت تلفیقی صادر شده و در این طرح بهره برداران علاوه بر کاشت گیاهان علوفه‌ای در اراضی مرتعی می‌توانند نسبت به کشت گیاهان دارویی نیز بسته به شرایط منطقه اقدام کنند.

Please follow and like us:
Pin Share