به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از ارائه پیشنهاد معرفی گیاه «مفراح» به عنوان نماد گیاهی جدید این استان به سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
سیده مریم محمدی افزود: هزار و ۶۴۰ گونه گیاهی در استان همدان وجود دارد که در سال های گذشته با توجه به فراوانی «گون پنبه‌ای»، این گیاه به عنوان نماد گیاهی استان شناخته می شد.
وی اظهار داشت: گیاه مفراح با ویژگی های خاص و مختص استان همدان و در حال انقراض است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خاطرنشان کرد: اسـتفاده روز افزون از ایـن گیاه برای مصارف سنتی و کاربردهای مدرن آن موجب برداشت بی رویه ایـن گیاه از رویشگاه‌های اصـلی و زمینه سازی برای انقراض آن شده است.
محمدی گفت: «مفرّاح، مفرح یا پونـه سـای مـواج» با نـام علمـی Willd Nepeta crispa از خانواده نعناعیان است که در نواحی کوهستانی الوند اسـتان همدان رویش دارد.
به گفته وِی، این گیاه چندساله دارای ساقه های متعدد به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ و به ندرت تا ۶۰ سانتی‌متـر می باشد و سـطح بـرگ هـا و سـاقه های گیاه نیز پوشیده از کُرک های سـفید اسـت.
وی افزود: به دلیل خواص دارویی و همچنین بوی معطر گیاه مفراح در استفاده های سنتی به عنوان طعم دهنده در غذاها و نوشیدنی ها و به خصــوص در ماســت و دوغ نیز اســتفاده می شود.
استان همدان دارای ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۳ منطقه شکار ممنوع است.