به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، مهلت ارسال خلاصه مقالات به دومین کنگره بین المللی گیاهان دارویی تا بیستم آذرماه جاری تمدید شد.

علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را که به زبان انگلیسی تهیه شده است، تا تاریخ مذکور برای این کنگره ارسال نمایند.

برای دیدن اطلاعات بیشتر درباره این کنگره می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.