مصاحبه با سرکار خانم دکتر هما گل گلاب

تهیه و تنظیم: محمدتقی عبادی

منبع: خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران – شماره ۲۸، نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۰

 

برای دانود فایل کلیک کنید