به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی” نموده است

این کارگاه آموزشی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۱ در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در تهران، خیابان ولیعصر(عج) تقاطع بزرگراه نیایش، دانشکده داروسازی برگزار می گردد.

شایان ذکر است که ثبت نام در کارگاه برای اعضای شبکه رایگان می باشد.

دریافت بروشور اطلاعات کارگاه آموزشی

 

 

دریافت فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی

blank