به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری مهر، علی اکبر رضایی در دیدار با جمعی از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و تعاونی دامداران شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: بحران آب یکی از موضوعات جدی است که مردم و مسئولین باید برای برون رفت از این بحران اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی آب زیادی مصرف می‌شود، ابراز داشت: از این رو لازم است در بخش کشاورزی هم برای بهینه شدن محصولات و هم صرفه جویی در آب مصرفی از فناوری و تکنولوژی‌های نوین استفاده شود.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل با اشاره به اینکه باید کشاورزان و دامداران مورد حمایت بخش‌های مختلف اجرایی و خدماتی قرار بگیرند، تصریح کرد: کشاورزان نیز باید به سمت فناوری‌های نوین پیش بروند چراکه غفلت کشاورزان و دامداران از این مهم باعث کاهش بهره وری و تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان آران و بیدگل هفت هزار و ۶۰۰ بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از پنج هزار نفر عضو نظام صنفی کشاورزی هستند.

رضایی یکی از راه‌های مؤثر در صرفه جویی در آب را تغییر الگوی کشت کشاورزان در شهرستان آران و بیدگل دانست و گفت: اجرای این سیاست باعث تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی، اشتغال زایی و افزایش درآمد می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از صنایع پربازده با چرخش مالی زیاد در حال حاضر در بخش داروهای گیاهی است، تاکید کرد: تغییر الگوی کشاورزی آران و بیدگل به سوی کشت گیاهان دارویی لازم است مورد توجه کشاورزان این شهرستان قرار گیرد.