به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، محمد میری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار کرد: کمبود منابع آبی در استان ، مقاومت عناب به کم آبی و جنبه دارویی بودن این محصول از جمله مواردی است که نقش این گیاه را در میان محصولات باغبانی پررنگ تر کرده است.

محمد میری افزود: محصول عناب با سطح زیر کشت ۱۵۸ هکتار و عملکرد ۶۳۶ کیلوگرم در هکتار و تولید سالیانه ۶۱ تن، یکی از محصولات باغی استان پهناور خراسان رضوی است.

وی گفت : با اینکه بردسکن، نیشابور، تربت جام، مه ولات و کلات از جمله شهرستان های عمده تولید کننده این محصول است ولی این محصول در اکثر شهرستان های استان کشت می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: کل سطح زیر کشت کشور ۴ هزارو ۷۵۰ هکتار می باشد که این استان بعداز خراسان جنوبی، دومین تولید کننده این محصول می باشد.

Please follow and like us:
Pin Share