به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، عبدالله سپاهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه  کشت گیاهان دارویی در این شهرستان از دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال انجام است افزود: امسال سطح زیر کشت سیر  نسبت به سال گذشته ١۵ درصد افزایش یافته است .

وی پیش بینی کرد: از اوایل اردیبهشت سال آینده افزون بر ۵٠٠ تن محصول سیر برداشت و روانه بازار مصرف شود.