شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی آمار سطح کشت و میزان تولید گیاهان دارویی و معطر ایران در سال ۱۳۹۹ را بر اساس گزارشات دفتر طرح ملی گیاهان دارویی – وزارت جهاد کشاورزی بحضورتان تقدیم می نماید.

.

آمار سطح و تولید زعفران به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی اسطوخودوس به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود Download.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی آلوئه ورا به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی انیسون و آنغوزه به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی آویشن باغی به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود Download.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی آویشن شیرازی و دنایی به تفکیک استان و شهرستان در سال ۱۳۹۹

دانلود Download.

آمار سطح و تولید گیاه دارویی بابونه به تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

دانلود Download.

آمار سطح و تولید گل محمدی در سال ۱۳۹۹ به تفکیک استان

دانلود Download

.