به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از بازار، بر اساس گزارش دریافتی از مراکز فروش تهران قیمت انواع گیاهان دارویی، امروز چهاردهم شهریور ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام شده است:

عنوان

قیمت (ریال)
زعفران مجتهدی* ۸۶۰,۰۰۰
گل سرخ دارویی ۳,۶۳۰,۰۰۰
غنچه گل سرخ ۳,۱۵۰,۰۰۰
گل گاوزبان ۵,۹۶۰,۰۰۰
جعفری خشک ۱,۳۵۰,۰۰۰
شمبلیله خشک ۱,۳۵۰,۰۰۰
پنیرک ۵,۴۰۰,۰۰۰
به لیمو ۳,۹۵۰,۰۰۰
آویشن ۶,۸۰۰,۰۰۰
بهار نارنج ۳,۶۰۰,۰۰۰
عناب ۷۳۰,۰۰۰
کاکوتی ۲,۲۵۰,۰۰۰
چای کوهی ۳,۹۰۰,۰۰۰
گل بابونه ۴,۱۰۰,۰۰۰
گل محمدی  غنچه ۵,۱۰۰,۰۰۰
گل محمدی برگ ۴,۱۰۰.۰۰۰
شوید خشک ۱,۳۳۰,۰۰۰
بادرنجبویه ۱,۳۳۰,۰۰۰
گل ختمی زرد ۴,۶۰۰,۰۰۰
پونه ۲,۰۰۰,۰۰۰
گل زوفا ۲,۶۳۰,۰۰۰
گلپر ۱,۴۰۰,۰۰۰
گلاب ۲۷۰,۰۰۰
عرق کاسنی ۲۵۰,۰۰۰
عرق بیدمشک ۲۲۰,۰۰۰
عرق نعنا ۲۵۰,۰۰۰
عرق شاتره ۲۵۰,۰۰۰
عرق رازیانه

۲۳۰,۰۰۰

*در این جدول قیمت زعفران بر اساس مثقال، عرقیات بر اساس لیتر و بقیه قیمت ها با معیار کیلوگرم است.