به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی، حسین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به سیاست تولید گیاهان دارویی در سال‌های گذشته و امسال مبنی بر تولید گیاهان دارویی کم‌آب‌بر، گفت: تولید گیاهان دارویی در جهت حفظ پایداری آب و همچنین زمین‌هایی است که کشاورزان نمی‌توانند محصول دیگری را کشت کنند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ بیش از ۹۵ درصد وابستگی وارداتی به گیاه سیاه‌دانه وجود داشته است، افزود: در سال ۹۸ با استفاده از مواد ژنتیکی داخل کشور کشت سیاه‌دانه را توسعه دادیم به‌ طوری‌ که در سال ۹۹ توانستیم بیش از ۲ هزار هکتار سطح زیر کشت را برای این محصول داشته باشیم.زینلی با اشاره به اینکه مجموع زنجیره ارزش سیاه‌دانه طراحی‌ شده و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنیم، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌شده تا در سال آینده تمامی نیاز کشور به گیاه سیاه‌دانه در داخل تأمین شود.

به گفته مجری طرح گیاهان دارویی با تأمین تمامی نیاز گیاه سیاه‌دانه در داخل کشور، واردات این محصول را ممنوع خواهیم کرد و برای صادرات آن نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم.وی یادآور شد: در طرح جهش تولید نیز ارقام اصلاح‌شده گیاه سیاه‌دانه مدنظر قرار گرفته که برای این منظور  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور ارقام اصلاح‌شده مناسب را ارائه خواهد کرد.

زینلی از کلیه مؤسسات تخصصی، بخش خصوصی و مؤسسات دانش‌بنیان خواست تا در صورت علاقه‌مندی درزمینهٔ اصلاح گیاهان دارویی و ایجاد مزارع مادری همراه دفتر تخصصی گیاهان دارویی باشند.وی همچنین گفت: برای این منظور تسهیلات نیز ارائه می‌شود.