به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، کنگره مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی به مدت ۳ روز در مرکز آموزشی عالی امام خمینی (ره)  کرج در تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲ برگزار می گردد.

 

 

کنگره