شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی مستند زندگینامه جناب آقای دکتر محمدحسن عصاره (دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.

.