به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از پژوهشکده گیاهان دارویی، تراتوژن ها به عوامل آسیب زای رشد جنین در دوره بارداری گفته می شود که برخی از آنها از سد جفتی عبور کرده و بر دوره های تکوینی تأثیر سوء می گذارند و سبب ایجاد ناهنجاری می شود.

هرچند داروهای تراتوژن ممکن است باعث بهبود حال عمومی مادر شوند اما برای جنین سمی بوده و باعث تأثیرات و نقایص متعددی می شوند.

برگ سنا: این گیاه که در درمان یبوست کاربرد دارد موجب افزایش انقباش در رحم شده و می تواند منجر به سقط جنین گردد. همچنین ترکیبات موجود در این گیاه از طریق شیر به نوزاد منتقل شده و سبب اسپاسم می گردد.

گیاه سداب: این گیاه که از قدیم الایام در ایجاد قاعدگی کاربرد داشته است. این گیاه حاوی موادی سمی بوده و موجب افزایش حرکات رحم و در نتیجه سقط جنین می شود.

گیاه بولدو: این گیاه سمی بوده و موجب تغییرات بیوشیمیایی و ظاهری در جنین می شود.

گیاهان لوفا، افسنطین و زنجبیل نیز گیاهانی هستند که در دوران بارداری باید از مصرف آن ها خودداری نمود.

 

 

Please follow and like us:
Pin Share