سنای هندی Cassia angustifolia Vahl. یک گیاه ارزشمند دارویی و مقاوم به خشکی از خانواده گل ارغوان می‌باشد که در ایران به نام سنا شناخته می‌شود. منشای این گیاه عربستان و سومالی بوده و در هندوستان بومی شده است. برگ‌ها و میوه‌های این گیاه دارای ترکیبات آنتراکوینونی به نام سنوزویید A و B است که کاربرد زیادی به عنوان ملین در صنعت داروسازی دارند. همچنین در این گیاه، ترکیبات گلیکوزیدی مانند رِین، کریزوفنل، امودین و آلو – امودین نیز وجود دارد. گیاه سنای هندی علاوه بر خاصیت مسهلی، در درمان بزرگی طحال، کم‌خونی، حصبه، وبا، یرقان، نقرس، روماتیسم، تومورها و برونشیت نیز به کار می‌رود. در این تحقیق مهم‌ترین مطالب در ارتباط با گیاه‌شناسی، تولید و ترکیبات شیمیایی گیاه سنای هندی و همچنین خواص درمانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

دانلود فایل مقاله