به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد هادی عسکر نژاد، رییس اداره امور مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان گفت: برای حفاظت از  رویشگاه‌های گیاهان مولد دارویی و صنعتی، محصولات فرعی جنگل و مرتع و تداوم تولید، برداشت گیاهان دارویی طی امسال در استان کرمان ممنوع است.

وی افزود: همچنین برای حفظ حمایت از گونه‌ های در معرض انقراض و فرصت تجدید حیات و زادآوری به گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، برداشت این گونه دارو‌های گیاهی در سال ۱۴۰۰ در استان کرمان غیرمجاز است.

عسکر نژاد افزود: برداشت هر نوع محصول و گیاهان دارویی، برداشت قاچاق محسوب شده و با متخلفان برداشت گیاهان دارویی مطابق ضوابط و قوانین برخورد می‌شود.

وی از عموم هم استانی‌ها خواست: هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام، قطع درختان و برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی را ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع رسانی کنند تا در سریع ترین زمان ممکن و با قاطعیت با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

Please follow and like us:
Pin Share