به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، بهزاد شاهمرادی، اظهار کرد: هر ساله در اوایل فصل بهار منطقه سیردره و کوه کرکس از مناطق رویش لاله های واژگون در این شهرستان به شمار می رود که با توجه به کمیاب بودن این نوع از گل های فصلی خودرو و جلوگیری از خطر انقراض، برداشت آن ممنوع بوده و این دو منطقه مهم توسط منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان تحت نظارت قرار دارد و با افراد متخلف در این رابطه برخورد می شود.

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت برداشت گیاهان دارویی از عرصه منابع طبیعی و ملی شهرستان افزود: شهرستان اسدآباد دارای ۴۳ گونه گیاهان دارویی مرتعی است که برداشت این گونه ها کاملاً ممنوع بوده و موردی از برداشت آزاد گیاهان دارویی از مراتع شهرستان نداریم.

شاهمرادی خاطرنشان کرد: هر ساله به صورت مزایده ای برداشت کتیرا در عرصه منابع طبیعی شهرستان انجام می گرفت که امسال به علت سیر قهقرایی مراتع و خشکسالی هر گونه تیغ زدن و برداشت کتیرا از گون ممنوع است.

وی در ادامه با اشاره به ورود عشایر به شهرستان اسدآباد نیز توضیح داد: هر ساله ۱۵ اردیبهشت ماه عشایر وارد سامانه های عشایری شهرستان می شدند که امسال به علت شرایط خشکسالی و وضعیت جوی براساس توافقات انجام شده عشایر ۱۰ روز جلوتر از موعد مقرر وارد شهرستان شده اند و در مسیر ورود به سامانه های عشایری خود هستند.