شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلمی در مورد صنعت تولید تجاری طعم دهنده های طبیعی در آمریکا را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این فیلم در مورد شرکتی (Mother Murphy’s) با بیش از ۸۰ سال سابقه و دارای ۶۰۰۰۰ نوع طعم دهنده است.

.

Please follow and like us:
Pin Share