به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل ار ایسنا، اسحاق عطایی با بیان اینکه تاکنون ۱۸۰۰ هکتار در استان توسعه زراعت چوب انجام شد، گفت: زراعت چوب یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ عرصه‌های منابع طبیعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.وی ادامه داد: با توجه به شرایط  اقلیمی مناسب در مازندران و لزوم حفظ محیط زیست و جنگل، بهره‌برداری بهینه از زمین‌های شیبدار و حفاظت از منابع آب و خاک در طرح زارعت چوب مورد تاکید است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: اجرای طرح زراعت چوب می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در تخریب جنگل‌های استان و حفظ  زمین‌های حاصلخیز باشد.

عطایی همچنین گفت: سال گذشته ۴۲۰ هکتار از رویشگاه‌های گیاهان دارویی در استان احیا و مورد توسعه قرار گرفت.وی اضافه کرد: با احیا و توسعه گیاهان دارویی در عرصه‌های منابع طبیعی علاوه بر حفظ منابع طبیعی، تامین مواد اولیه مورد نیاز برخی کارخانجات داخلی و با افزایش صادرات این محصولات، ارزآوری خوبی خواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۰ هکتار از جنگل‌های مازندران نسبت به آفات و بیماری‌های جنگلی پیشگیری و کنترل شد، گفت: اجرای این کار با گشت و سرکشی و بازدیدهای مستمر در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، شناسایی مناطق آلوده به آفات و بیماری‌های گیاهی، کانون یابی آفات، تهیه نقشه پراکنش آفات و بیماری ها، تهیه لیست و مناطق انتشار آنها، انجام عملیات پیشگیری با نصب تله‌های نوری، فرمونی و انجام اقدامات مکانیکی، فیزیکی و سطح محدود کنترل آفات با شیوه‌های سازگار با طبیعت انجام شد.

Please follow and like us:
Pin Share