به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از استانداری تهران، نشست هم اندیشی در راستای بهره‌ مندی بهتر از ظرفیت های موجود در زمینه گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی شهرستان فیروزکوه به ریاست ابوالقاسم مهری فرماندار و با حضور رئیس دادگستری شهرستان، معاون مدیرکل مراتع سازمان جنگل داری و مراتع کشور، معاون مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، معاونین فرمانداری، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

ابوالقاسم مهری در این نشست گفت: شهرستان فیروزکوه در عرصه های منابع طبیعی بیشترین جغرافیای طبیعی استان تهران را به خود اختصاص داده است.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه امیدواریم با این هم اندیشی دانش بیشتری را به جامعه تزریق کنیم تصریح کرد: برای اینکه عرصه های طبیعی دستخوش اقدامات جزیره ای و سلیقه ای قرار نگیرد باید با آموزش های مناسب، فرهنگ درست استفاده کردن از مراتع و منابع طبیعی را در جامعه بیشتر تقویت کرد.

وی فیروزکوه را مستعد پرورش گیاهان دارویی دانست افزود: فیروزکوه از قابلیت زیادی برای تولید گیاهان دارویی برخوردار است که می توان از این ظرفیت برای شناساندن گونه های بومی استفاده کرد.