به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، سمیه فرح بخش مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، افزود: سازگاری کشت و توسعه برخی از گونه های گیاهان دارویی با شرایط اقلیمی استان، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در مناطق روستایی و بهره مندی از مزایای گیاهان دارویی در توسعه سلامت و بهداشت عمومی از مزایای کاشت گیاهان دارویی در استان بوشهر است.

فرح بخش اظهار کرد: در سال جاری با حمایت و پرداخت اعتبارات در قالب یارانه به کشاورزان مجری کشت گیاهان دارویی سیاه دانه و برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ارتقا دانش کشاورزان، برای اولین بار در استان بر ۶۰ هکتار از مزارع در شهرستان های دشتستان، تنگستان، دشتی و بوشهر به کاشت این گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه مزارع سیاه دانه استان در ابتدای مرحله گلدهی می باشند افزود: رعایت اصول تغذیه و کنترل علف های هرز و آبیاری از مهمترین برنامه های مرحله داشت این مزارع هستند.

فرح بخش گفت: پیش بینی می شود ۴۰ تن محصول گیاه دارویی سیاه دانه در اوایل اردیبهشت سال آینده از مزارع استان بوشهر برداشت شود.