به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، احد فتوحی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی میمند با بیان اینکه تاکنون ۳۳قرارداد واگذاری زمین با سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی منعقد شده است، گفت: با توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه گذاران در شهرک صنعتی میمند فیروزآباد، این شهرک در حال تبدیل به یکی از مهمترین قطب تولید و تکمیل زنجیره فراوری گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی فراهم شده است.

فتوحی با بیان اینکه شهرک صنعتی میمند دارای زیرساخت‌های آب، گاز و برق بوده و آسفالت در بخشی از آن انجام شده است، افزود: اجرای طرح‌های توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی میمند در برنامه عملیاتی این شرکت قراردارد.

فتوحی ادامه داد: اختصاص این مشوق‌ها زمینه مناسبی را برای توسعه سرمایه گذاری و تحقق رونق تولید در این شهرک صنعتی فراهم می‌کند.مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ۸ واحد صنعتی در این شهرک با اشتغال ۸۸ نفر در مرحله بهره برداری است.

Please follow and like us:
Pin Share