به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، امان ا…طوقی اظهار کرد: با رها سازی آب به زمین‌های کشاورزی منطقه سیستان از محل حوضچه‌های پنج هکتاری طرح ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان، کشت محصولات استراتژیک نظیر گندم، جو و گیاهان دارویی در این منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر محصولات کشت شده در شمال سیستان و بلوچستان گندم و جو در سطح ۲۴ هزار هکتار است، افزود: گلرنک، سیر و گیاهان دارویی شامل اسفرزه، سیاه دانه، کتان، بابونه، گل محمدی، رازیانه، زیره و چای ترش عمده محصولات زراعی کشت پاییزه در منطقه سیستان است.