به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، هر کیلوگرم نگین زعفران ممتاز با قیمت ۱۳.۵ و پوشال مرغوب با عدد ۱۰.۵ میلیون تومان به خریداری شده است.

وی ادامه داد: قیمت خرید حمایتی زعفران طی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی گفت: یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم زعفران از ابتدای ماه جاری تاکنون خریداری شده است.

این مقام مسئول اظهارکرد: پیش بینی می شود میزان خرید زعفران طی امسال بیش از یک تن باشد.

وی با اشاره به راه اندازی بازارچه خرید گل زعفران در شهر فاروج اظهارکرد: هدف از راه اندازی این بازارچه ساماندهی قیمت خرید گل زعفران بوده است.

وی بیان کرد: در همین راستا ۳۰ غرفه بازگشایی شد و افراد در این محل به خرید و فروش گل پرداختند و در حال حاضر با پایان برداشت گل این بازارچه نیز جمع آوری شد.

معاون بازرگانی سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: در این بازارچه روزانه ۳۰ تا ۴۰ تن گل زعفران خرید و فروش شد.