به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، معصومه منظمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان اظهار کرد: با توجه به سیاست‌ های ابلاغی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص کشت و توسعه گیاهان دارویی در مراتع با مشارکت مرتع‌داران و جوامع محلی و نظارت کارشناسان فنی منابع طبیعی کشت گیاه دارویی وشق در سطح ۱۰۰ هکتار و در مراتع بویه و تیرا شهرستان سمنان با مشارکت مجریان طرح‌های مرتع‌داری مذکور آغاز شد.

وی افزود: وشق از جمله گونه‌های مرتعی در معرض انقراض است و از گیاهان دارویی سازگار با شرایط آب و هوایی شهرستان بوده که رویشگاه‌ های طبیعی آن در شهرستان سمنان وجود دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمنان ابراز امیدواری کرد با اجرای این عملیات گام مؤثری در جهت حفظ، احیا و توسعه این گیاه و صنعت کشت گیاهان دارویی در شهرستان برداشته شود.

Please follow and like us:
Pin Share