شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم مروری بر وضعیت بهره برداری و فرآوری کتیرا در ایران را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.