درجه حرارت یکی از عوامل محدود کننده رویش گیاهان است و تأثیر بسزایی در رویش و گسترش آن ها دارد.

بعضی از گیاهان نظیر کرچک، تاجریزی و پروانش، چنانچه در محلّ اصلی خود رویش نمایند گیاهانی پایا و چندساله اند. درحالی که همین گیاهان در نقاط سرد به صورت گیاهان یکساله کشت می شوند. گونه های مختلف گیاه تاجریزی به طور کلی گیاهانی گرمادوست هستند و چنانچه در محیط های گرم کشت شوند، میزان محصول آن ها نیز افزایش خواهد یافت.

تحقیقات انجام شده در مورد این گونه ها در گلخانه و همچنین فضای آزاد، نشان می دهد که مقدار آگلیکن های موجود در گیاهان، به درجه حرارت و گونه گیاه مربوط بستگی دارد.

تحقیقات روی گیاهان معطر نشان داده چنانچه این گیاهان در فضای باز مزرعه کشت شوند، ترکیبات معطر آن ها در مقایسه با کشت در گلخانه افزایش چشمگیری نشان می دهد که علت را وجود دمای پایین در شب ذکر کرده اند.

به طور کلی، گیاهان مختلف به درجه حرارت های متفاوتی نیاز دارند، به طوری که کمیّت مواد مؤثرۀ برخی از گیاهان دارویی، تحت تأثیر درجه حرارت افزایش می یابد و بالعکس.

از این رو، تأثیر دما و یا عوامل محیطی باید بر روی تک تک گیاهانی که ارزش اقتصادی دارند مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.

 

منبع:

امیدبیگی، رضا. ۱۳۹۲. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول. انتشارات به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی). صفحه ۱۶۰-۱۵۸.