به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، شهرکی با بیان اینکه شهرستان های دلگان و ایرانشهر عمده مناطق کشت چای ترش در سیستان و بلوچستان محسوب می شوند، افزود: شهرستان دلگان بیش از ٩٠ درصد سطح زیر کشت چای ترش در استان را داراست.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه از هر هکتار چای ترش در استان حدود ۸۰۰ کیلوگرم محصول خشک برداشت می شود، گفت: پیش بینی می شود در مجموع ۵٨٠ تن چای ترش در استان برداشت شود.