کینوا

به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، سید حسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جلسه کشاورزی دانش‌ بنیان اظهار کرد: استان سمنان به دلیل شرایط  آب و هوایی و اقلیمی خاص ظرفیت تولید گیاه کینوا را در وسعت زیاد دارد.

وی گفت: استان سمنان می‌تواند با تولید کینوا در وسعت زیاد، تأمین‌ کننده نیاز کشور نیز باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان عنوان کرد: کینوا محصولی کم آب بر و دارای پروتئین بالاست و می‌تواند جایگزین کشت برنج شود.

میرعماد با بیان اینکه سمنان می‌تواند نقش مهمی در تولید انبوه کینوا داشته باشد افزود: این محصول فسادپذیر و نیاز به انبارهای خاص دارد و باید شرکت‌ هایی برای خرید محصول کینوا به کشاورزان معرفی شود.

وی اظهار داشت: بازار فروش محصول کینوا نگرانی و دغدغه اصلی کشاورزان است و اگر این دغدغه حل شود تولید این محصول در استان نیز بهبود و افزایش می‌یابد و رغبت کشاورزان به کشت این محصول ارتقا می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: رویکرد فعالیت در حوزه کشاورزی از روش‌ های سنتی به مدرن تغییر یافته است و باید بستر این رویکرد فراهم شود.

میرعماد تأکید کرد: سرمایه‌ گذاری اولیه در بحث کشاورزی باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: ایجاد رقابت در حوزه تولید به رونق این بخش کمک بسزایی می‌کند؛ بنابراین باید علاوه بر مدیریت درست بستر رقابت بین کشاورزان برای توسعه و رونق تولید فراهم شود.