سیاه توسه (Frangula alnus) از قدیم به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده مردم قرار می گرفت.

پوست ساقه ها و شاخه های این گیاه در تعدادی از فارماکوپه ها به عنوان دارو معرفی شده است.

در صنایع نوین داروسازی، از مواد مؤثره موجود در پوست این گیاه دارو های معرّق، ضدّ دل درد، هضم کننده غذا و ملیّن تهیه می شود.

از دم کرده پوست این گیاه برای مداوای بیماری های صفراوی و کبدی نیز استفاده می شود.

استفاده از پوست تازه سیاه توسه، به شدّت تهوّع آور است.

از پوست و برگ سیاه توسه برای تهیّه رنگ زرد می توان استفاده کرد. چنانچه این رنگ با املاح آهن ترکیب شود، می توان از آن رنگ سیاه تهیه کرد. از میوه های نارس این گیاه می توان رنگ سبز و از میوه های رسیده رنگ خاکستری تهیه نمود.

چوب این گیاه به لحاظ مرغوبیت، در صنایع چوب کاربرد فراوانی دارد.

 

منبع:

امیدبیگی، رضا. ۱۳۹۲. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم. انتشارات به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی). صفحات ۳۴۱-۳۳۸.