به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، محسن موسوی، در مورد ایده‌ های طراحی این پروژه بیان کرد: طراحی با کاربری موزه باید به صورتی انجام گیرد که تمام حواس پنجگانه بازدیدکنندگان موزه توجه به فضای داخلی و آثار آن جلب شود که در طراحی فضا لابی مجموعه موزه دفینه به آن توجه خاصی شده؛ از دیدگاه تیم طراحی،  شفافیت و خوانایی فضای داخلی طراحی شده یکی از اصول طراحی موزه بوده به همین دلیل در طراحی به آن دقت شده است.

وی با بیان اینکه منظره داخلی، طبیعت و رایحه درمانی در راستای افزایش سلامت کاربران مورد توجه بوده است،تصریح کرد: با توجه به قرارگیری بنا در شهر تهران و مشکل آلودگی این شهر، همچنین زندگی شهری و فاصله گرفتن از طبیعت در طراحی فضای داخلی لابی موزه دفینه، به منظر داخلی و رایحه‌درمانی توجه ویژه‌ای شده است.

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران  گفت: معماران گذشته در طراحی ساختمان اصلی این بنا نیز به مسائل ارگانیک، نزدیکی و ورود طبیعت به بنا توجه داشته‌اند؛ بنابراین، این موضوع جزیی از هویت اصلی بنا بوده و باید در باز طراحی نیز به آن پرداخته می شد.

موسوی خاطرنشان کرد: استفاده از گیاهان دارویی،زینتی و شفابخش به صورت دیوار سبز جهت ایجاد فضای مطبوع در کنار افزایش سلامت کاربران یکی از راهکارهای افزایش سطح سلامت جامعه و کنترل رطوبت، دما و تهویه در راستای افزایش آسایش کاربران است.

وی لابی موزه دفینه تهران را فضایی برای تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های هنری و فرهنگی بر پایه تعاملات و ارتباط اجتماعی که رشد پیدا می‌کنند دانسته و یادآورشد: به همین دلیل در طراحی این فضا با توجه به اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در راستای مقابله با شیوع ویروس پرداخته‌ شده است.

موسوی افزود:همچنین در باز طراحی لابی و فضاهای ارتباطی به قابلیت چند کاربری بودن و ادغام با فضاهای دیگر نیز فکر شده است.

وی توجه به چالش طراحی برای مقابله با ویروس کرونا را جز دغدغه‌های مهم تیم طراحی عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی این است که با شیوع بیماری کرونا و فراگیر شدن آن اصول جدید در طراحی و معماری ایجاد خواهد شد.