به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، درسایت آموزشی کشت زعفران که در منطقه قشلاق از توابع این شهرستان برگزار شد در خصوص اصول کشت زعفران و مزایای اقتصادی آن مطالبی ارائه شد.

گفتنی است؛ ایجاد سایت های گیاهان دارویی در راستای توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی انجام که موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین توان افزایی جامعه زنان روستایی و عشایری عامل مهمی در توسعه اقتصاد خانوار و بهبود معیشت آنان است که این مهم از اقدامات تاثیر گذار واحد زنان روستایی بصورت مستمر است.