به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا،

وحید یوسفلی گفت: کدوی تخم کاغذی در سطح ده هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شده است.

وی پیش‌بینی کرد: حدود ۱۰ تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود .

یوسفلی میانگین متوسط عملکرد این محصول را ؛ حدود یک تن در هکتار برآور کرد .

وی یاد آور شد : این محصول یک گیاه دارویی متحمل به خشکی است که میوه و تخمه آن مصارف دارویی دارد.