به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، در منطقه شمال و شمال‌ شرقی اسفراین که کوهستانی هستند و گیاهان و بوته‌ ها و درختچه‌ های پراکنده مختلفی را داراست که از جمله این گیاهان و درختچه ها، زرشک کوهی است که در زبان محلی به آن زرک یا قره میغ می‌گویند.

زرشک درختی کوتاه به ارتفاع دو الی سه متر و پر از شاخه هایی با تیغ های کوچک و نوک تیز و برگ های کوچک و نازک تخم مرغی شکل که به رنگ سبز تیره و گل‌هایی کوچک خوشه ای با رنگی زرد است.

این درخت وحشی به صورت خودرو در مناطق کوهستانی در کنار رودخانه و مکان های مرطوب و کوهستانی می روید و در شهرستان اسفراین از اوایل مهر قابل برداشت و آماده مصرف می شود.