به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، در کارگاه آموزشی کشت گل گاوزبان که با حضور تسهیل گران و بانوان روستایی برگزار شد مطالبی در خصوص شناسایی خواص، روش های کشت، تاریخ مناسب کاشت، روش های آماده سازی زمین و تغذیه گیاهی این محصول آشنا شدند.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی؛ ارتقای سطح دانش آگاهی بهره برداران، توسعه کشت گیاهان دارویی، ایجاد و توسعه اشتغال برای تسهیلگران و زنان روستایی است.

Please follow and like us:
Pin Share