به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، کتاب “مجموعه مصور گیاهان دارویی استان گلستان” با تألیف محسن باغستانی فر توسط شعبه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان گلستان به چاپ رسید.

این کتاب در پنج بخش شامل معرفی استان گلستان، گیاهان دارویی اراضی جنگلی استان، گیاهان دارویی مراتع استان، گیاهان دارویی حاشیه اراضی زراعی، جاده‌ها، شهرها و روستاهای استان و گیاهان دارویی مشترک در اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی استان گلستان تدوین شده است.

این آیین با حضور موسوی سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان، لطفی معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شد.