به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، یوسف گازران در این خصوص اظهار کرد: در سال جهش تولید این پروژه در سطح ۶۴۲ هکتار از مزارع خراسان رضوی اجرا خواهد شد و پیش بینی می گردد که عملکرد گیاهان دارویی نسبت به سال ۹۸ (۲۲۹ هکتار) ، ۶۴ درصد افزایش یابد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی اجرای به موقع طرح بهبود کیفیت و افزایش عملکرد در واحدسطح، میزان تولید محصول در گیاهان دارویی با رویکرد جهش تولید در خراسان رضوی، ۲۷ هزار و ۱۰۰ تن  افزایش یابد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این پروژه تهیه  ۲ طرح تحقیقاتی کاشت ،داشت و برداشت و مکانیزاسیون گیاهان دارویی توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان و ایجاد زنجیره تولید محصولات گیاهان دارویی (حداقل در۱۰شهرستان ) در دستور کار قرار دارد.

کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین برنامه ریزی و اجرای حداقل یک دوره آموزشی گیاهان دارویی و یک بازدید آموزشی ازسایت های جدید گیاهان دارویی تدارک دیده شده است.