شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم مصاحبه با آقای مهندس محمدعلی رضایی کمال آباد در برنامه کارستون در تاریخ ۲۹ مرداد ۹۹ (شبکه یک) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. ایشان با راه اندازی چندین شرکت بزرگ تولید و بسته بندی گیاهان دارویی مانند کیمیای سبز کامو، سبز نوش کویر (صاحب برند دکتر بین) و ایمان مهر، سالهای زیادی است که در عرصه تولید، کشت قراردادی همراه با خرید تضمینی، بسته بندی، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی و معطر فعالیت می کنند.

.