کرک های روی اپیدرم، تریکوم (Trichome) نامیده می شوند که اغلب فقط از یک سلول و گاهی از چند سلول تشکیل می­ گردند. پس از برداشت به موازات خشک شدن سلول، ناحیه سطحی کرک ها کاهش می یابد. بطوریکه رطوبت از سراسر بافت حتی از کرک ها خارج می شود. دمای خشک کردن مهمترین عامل جهت حفظ اسانس در کرک های ترشحی است که به افزایش دما بسیار حساسند. دمای مناسب برای خشک کردن بسیاری از گونه های گیاهان دارویی بین ۳۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد تخمین زده می شود. دماهای پیشنهاد شده برای خشک کردن گیاهان دارویی با توجه به نوع ماده ی مؤثره شان متفاوت است و بصورت زیر می باشد:

 

  • برای گلیکوزیدها تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
  • برای گیاهان دارای ترکیبات لعاب دار تا ۶۵ درجه سانتیگراد
  • برای گیاهان دارای اسانس تا ۴۵ درجه سانتیگراد

 

بطور کلی دماهای بالا بر روی کیفیت و کمیت اسانس گیاهان دارویی و معطر تاثیر دارد. این تاثیر نه تنها در دوره خشک کردن بوده بلکه در دوره انبارداری هم ادامه دارد و سبب کاهش میزان مواد موثره می شود.

 

منبع:

نجفی، فرزاد.، عبادی، محمدتقی.، عباسیان، جلال. ۱۳۹۰. فرایندهای برداشت، خشک کردن و فرآوری گیاهان دارویی و معطر. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران. ۳۸۰ ص.