شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کلیپ مربوط به “آشنایی با کسب و کار عطاری با حضور آقای محمدهادی عطارنژاد” که در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ از برنامه انارستان (شبکه افق) پخش شده است را بحضور شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

.