به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسکانیوز، محمدحسن عصاره دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست اعضای کارگروه های مختلف و نمایندگان دستگاه‌هایی اجرایی، اساتید و شرکت‌های فعال در این حوزه ضمن تاکید بر ضرورت گسترش شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی در این حوزه، گفت: افزایش مهارت‌ها و تقویت روحیه خودباوری دانشجویان در صنعت گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی و استقرار هسته‌های پژوهشی در یک فضای هم‌افزا می‌تواند گسترش فناوری در حوزه گیاهان دارویی را تضمین کند.

وی با اشاره به فعالیت نهادهای ترویجی مانند باشگاه دانش آموزی گیاهان دارویی و طب ایرانی افزود: برخی هسته‌های فناور دانشجویی با پرهیز از فعالیت‌های پراکنده بر روی یک طرح مشخص و دارای توجیه علمی و اقتصادی متمرکز می‌شوند. پس از تکمیل تحقیق، نتایج کار خود را به صنعت مد نظر ارائه می‌کنند و در مواردی موفق می‌شوند که برای تجاری سازی این تحقیق و محصول سرمایه مکفی نیز جذب کنند.

وی افزود: بی شک ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی علاقه مند است تا با بهره‌گیری از طرح‌هایی مانند شهید احمدی روشن نسبت به گسترش هسته‌‎های فناور دانشجویی منطبق با این مدل کاری در حوزه صنعت گیاهان دارویی اقدام کند.

محمدحسن عصاره همچنین بیان کرد: طرح‌های قابل توجهی توسط تیم‌های دانشگاهی به ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می‌شود که نیازمند یک بسته حمایتی مشخص است تا با راهنمایی اساتید و استفاده از زیر ساخت‌های آزمایشگاهی در قالب طرح‌های خوبی مانند طرح شهید احمدی روشن، از ایده‌های دانشجویی به سمت یک محصول تجاری سازی شده موثر هدایت شوند.