پامچال گیاهی است علفی، چند ساله و متعلق به تیره پامچال (Primulaceae) که منشأ آن اروپای مرکزی و آسیا گزارش شده است و به طور وحشی در جنگل ها و بیشه زارها می روید. این گیاه می تواند خشکی را تا مدت محدودی تحمل کند.

پامچال با نام علمی (Primula veris L) گیاهی است که ریشه، برگ ها و گل های آن خاصیّت دارویی دارند. گل ها حاوی مقادیر کمی اسانس، ساپونین و ترکیبات فلاونوییدی است.

مواد مؤثره آن خلط آور است و برای درمان آسم، تنگی نفس و همچنین برای مداوای بیماری های مربوط به معده، روده و کبد مورد استفاده قرار می گیرد.

داروهایی که از مواد مؤثره ریشه این گیاه ساخته و به فروش می رسند، عبارتنداز؛ ” کوردیت “، ” رادیپون ” و  ” اکسپکتین “.

 

منبع:

امیدبیگی، رضا. ۱۳۹۲. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم. انتشارات به نشر. صفحات ۳۵۹-۳۵۷.