از آنجائی که قیمت زمین در شمال ( بخصوص در ارتفاعات که برای کشت گل گاوزبان مناسب است ) نسبتا” ارزان می باشد وقیمت گل گاوزبان بسیار بالا است حداقل کشت  یک هکتار زمین درآمد خوبی خواهد داشت .

لذا یک ایده اولیه برای کشت گل گاوزبان در شمال کشور به صورت پاورپوینت در اختیار شما قرار می گیرد.
این طرح شامل بررسی زراعی، اکولوژیکی، توجیه اقتصادی و سایر مسائل مهم در زمینه کشت گل گاوزبان ایرانی Echium amoenum در شمال کشور می باشد.