مقاله ای از نشریه “عطارنامه” درباره درمان بیماریهای پوستی با استفاده از گیاهان دارویی که توسط آقایان مهـدی قنـبـری، علـیـرضا هـــادی پور و جواد فـریـدی نـسـب نوشته شده است.

برای دانلود مقاله بر روی اینجا کلیک کنید