شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم بازدید از موزه عطرسازی فرگونارد فرانسه را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این بازدید توسط شرکت آرومد در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است.

.

Please follow and like us:
Pin Share