سداب گیاهی است چندساله که در خاک های شنی حاوی مقادیر مناسب کربنات کلسیم کشت می شود. ریشه ی آن قوی، به رنگ قهوه ای روشن و دارای انشعاب های متعددی است که به طرف اعماق زمین رشد می کند. سداب در نواحی جنوبی مدیترانه گسترش زیادی دارد. این منطقه منشأ اصلی سداب محسوب می شود. این گیاه در جنوب و شمال اروپا و شمال آفریقا نیز رویش دارد.

سداب با نام علمی (Ruta graveolens) در اکثر فارماکوپه ها به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شده است. امروزه از مواد مؤثره این گیاه برای کاهش فشار خون و تقویت مویرگ ها و نیز کاهش قابلیت نفوذ مویرگ ها استفاده می شود. سداب برای مداوای بیماری های صفراوی هم به کار می رود. از مواد مؤثره این گیاه داروهایی در صنایع نوین داروسازی ساخته شده و به بازار عرضه می گردد. مهمترین آن ها عبارتند از ”روتوزید“ ، ”روتاسکوربین“ و ”روتوفیلین“.

چنانچه ”روتین“ حاصل از سداب با مقادیر مناسبی ویتامین ” k “ ترکیب شود، خاصیت قوی ضد خونریزی خواهد داشت.

بسیاری از کشورهای اروپایی این گیاه را در مقیاس وسیع کشت می کنند، ازجمله: ایتالیا، امریکا، اتریش، هلند، آلمان، شبه جزیره ی بالکان و لهستان.

 

منبع:

امیدبیگی، رضا. ۱۳۹۲. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم. انتشارات به نشر. صفحات ۱۵۶-۱۵۵