به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، مهدی همتی با اشاره به اینکه تنباکو برگ خشک عمل آوری شده گیاه توتون است، اظهار کرد: این کشت در دو مرحله خرانه و کاشت نشاء در مزرعه انجام و پیش‌بینی می‌شود قریب به پنج تن تنباکو از این مزرعه برداشت شود.

وی با بیان اینکه شرایط این مزرعه در حال حاضر بسیار رضایت بخش و در آغاز مرحله سر زنی است، عنوان کرد: در این مرحله، گل آذین و برخی از برگ‌های فوقانی بوته به منظور افزایش کمی و کیفی سایر برگ‌های توتون قطع می‌شود.

همتی عنوان کرد: با توجه به امکان تولید مناسب این محصول در قیروکارزین و در صورت ورود شرکت دخانیات در خرید تنباکوی کشاورزان، می‌توان به استمرار و توسعه کشت این گیاه با ارزش امیدوار بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش تولید تنباکو در عدم خروج ارز از کشور با اهمیت است، خاطرنشان کرد: توسعه کاشت این گیاه به دلیل مصرف آب کم، اشتغال زایی بالای آن و صرفه اقتصادی حائز اهمیت است و در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده کشت توتون تا ۴۰ هزار تن توسعه پیدا کند.

همتی یاد آور شد: خشکسالی‌های اخیر و افت سفره‌های آب‌های زیر زمینی موجب شده کشاورزان ضرورت تغییر الگوی کشت را احساس و به تجربه‌های جدید در کشاوزی روی آورند.

به گفته او، همراهی کشاورزان پیشرو با کارشناسان جهاد کشاورزی در این شهرستان، باعث شده که گیاهان جدید و متنوعی مانند، سویا، توتون، پنبه، کینوا، ارزن، نرگس، و برخی دیگر از گیاهان دارویی در این شهرستان کشت و ترویج شود.

مهم ترین مناطق کشت تنباکو در ایران شامل استان‌های مازندران، اصفهان، بوشهر و قسمت هایی از استان فارس است، در حال حاضر ارزان ترین نوع تنباکو هر کیلو گرم بالغ بر ۳۰ هزار تومان ارزش دارد.