وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان گل و گیاه در ماه‌های اسفند و فروردین فروش زیادی دارند و در طول سال فعالیت‌هایشان معطوف این دو ماه است؛ متاسفانه شیوع ویروس کرونا هرگونه فعالیت تجاری و عرضه را متوقف کرد. تقوی ادامه داد: برآورد خسارت شیوع کرونا به محصولات حوزه دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تا به امروز ۳۴۷۰میلیارد تومان بوده است. مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی تصریح کرد: البته خسارت در بخش تولیدکنندگان گسترده‌تر از عرضه‌کنندگان این بخش است و در موارد بسیاری تولیدکنندگان گل و گیاه خودشان نیز عرضه‌کننده هستند بنابراین برآورد خسارت پیچیده‌تر شده و به راحتی قابل تفکیک و اعلام نیست. تقوی گفت: تا به امروز براساس برآورد انجام شده در بخش تولید گل و گیاه اعم از کاهش تقاضا، توقف عرضه و خرید محصول، ۱۴۰۰ میلیارد تومان خسارت در ماه‌های اسفند و فروردین به این بخش وارد شده است. وی ادامه داد: در محصولات گلخانه‌ای نیز با توجه به کاهش تقاضا، بسته شدن مرز‌ها و عدم صادرات محصولات، خسارت در سبزی و صیفی و محصولات گلخانه‌ای ۱۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.