به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان اسد عبدالهی روز دوشنبه در جلسه ستاد گیاهان دارویی و گلخانه‌ای اظهار داشت: اهمیت کشت گیاهان دارویی در استان ضرورت دارد و لرستان ظرفیت بالایی در تولید گیاهان دارویی دارد.

وی با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و اشتغال استان می‌تواند ایفا کند افزود: مراکز علمی و دانشگاهی در زمینه‌ کشاورزی و کشت گیاهان دارویی برنامه‌های تحقیقاتی خود را به این محصولات متمرکز کنند.

وی به طرح تشکیل برندسازی گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و افزود: موسیر به عنوان برند ملی و استانی در کشور معرفی خواهد کرد.

عبدالهی ایجاد شرکت فرآورده‌های محصولاتی گیاهان دارویی را یک ظرفیت مهم اقتصادی در لرستان دانست.