به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری شبستان بندرعباس، در مراتع شهرستان های هرمزگان با ارزش ترین گیاهان دارویی رشد می کنند و زندگی بسیاری از روستاییان و عشایر استان و حتی اشتغال آنها در زمینه کشت و فروش انواع گیاهان دارویی است.
برخی از روستاییان و اکثر عشایر هر روز صبح زود که برای چرای دام به دل کوهستان و دشت ها می روند در کنار مراقبت از گوسفندان، به جستجوی گیاهان دارویی و خوراکی نیز می پردازند تا هم خودشان از این گیاهان استفاده کنند و هم با فروش آنها درآمدی کسب کنند. اما چند سالی است که رویش گیاهان دارویی به دلیل برداشت بی رویه و کمبود بارندگی، بسیار محدود شده است.
یکی از روستاییان کشاورز شهرستان حاجی آباد در شمال استان هرمزگان در این رابطه می‌گوید: با توجه به مصرف زیاد گیاهان خوراکی و دارویی و همچنین کاهش شدید رویش آنها در دل طبیعت، درصدد هستیم تا در مزارع خود این نوع گیاهان را کشت کنیم.
وی می‌ افزاید: گیاهان دارویی را که می‌کاریم نیاز کمی به آب‌دارند که این نیاز هم از راه بارندگی جبران می‌شود و از طرفی سود این گیاهان از غلات که هرسال کشت می‌کنیم به مراتب بیشتر است.
چندسالی است که احیا گیاهان دارویی با مشارکت مردم و حمایت دولت در استان هرمزگان آغاز شده است.
اجرای عملیات توسعه و احیا گیاهان دارویی در سطح ۵۰۰ هکتار
« امین ضیایی »، رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: عملیات توسعه و احیا رویشگاه های گیاهان دارویی در سطح ۵۰۰ هکتار با مشارکت جوامع محلی و شرکت های تعاونی طرف قرارداد گیاهان دارویی در حال اجراست.
وی افزود: این عملیات در شهرستان رودان ،حاجی آّباد، میناب، بشاگرد، بندرعباس و بستک به اتمام رسیده است که بیشترین سطح احیایی در شهرستان های حاجی آباد، میناب و رودان بوده است.
رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: برداشت گیاهان دارویی (آویشن و آنغوزه ) در سال ۹۸ در سطحی برابر هزار و ۱۰۰ هکتار با میزان مجاز برداشت ۲۰۰ تن که با توجه به بارندگی خوب و قابل ملاحظه در سال ۹۷ این امر محقق شده که نسبت به سال گذشته آن که بارندگی بسیار اندک بود و هیچگونه برداشتی صورت نگرفت رشد قابل ملاحظه و چشم گیری داشته است.
وی افزود : ۲۰ قرارداد با ارزش معادل ۲۰۰ میلیارد ریال که برداشت گیاهان دارویی با شرکت های تعاونی و مرتعداران داشته ایم که عمده آنها آویشن و آنغوزه بوده است و برای سال ۹۹ درصورت وفور بارندگی مناسب و انجام عملیات اصلاحی و احیایی در مراتع شامل احداث هلالی آبگیر، بذرکاری، بذرپاشی و حفاظت و قرق امکان پذیر می باشد.
ارسال گیاهان دارویی به استان های دیگر درآمدزایی خوبی برای عشایر دارد.
ضیایی افزود: زندگی بسیاری از روستاییان و عشایراستان با کشت و فروش انواع گیاهان دارویی عجین شده است که با برداشت گیاهان دارویی به استانهای همجوار نظیر فارس، اصفهان و تهران سهم به سزایی در صادرات ایفا می کنند.
وی گفت: گونه های گیاهی پر مصرف دارویی و خوراکی در بین مردم هرمزگان شامل آویشن، آنغوزه، بادام کوهی، بنه، پونه، مورخوش، مورتلخ، کلپوره، آلوئه ورا و گیشدر است.